Agrol

Machines for fruit growing and viticulture

Subsoilers

Podrivači Kontakt Kao posledica učestalih i mnogobrojnih prolazaka mašina kroz voćnjak, u zoni korenskog sistema nastaju takozvani glejni slojevi (čvrsto sabijena zemlja) koji korenski sistem praktično drže u izolaciji od vlage, vazduha i hranljivih materija. Povremeno razbijanje ovih slojeva je izuzetno važno za nesmetan razvoj voćaka, a to se najefikasnije postiže podrivanjem. Podrivanje je najbolje

Subsoilers Read More »

Tillers

Tileri Kontakt Opružni kultivatori (tileri) ovog tipa su široko prihvaćeni i neizostavni su deo opreme svakog voćara u savremenim evropskim gazdinstvima. To su idelana oruda za prolećnu i letnju obradu medurednih površina. Za razliku od klasičnih tilera, radna tela ovog opružnog kultivatora imaju sva tri stepena slobode što znači da pri prolasku kroz zemlju, osciluju

Tillers Read More »

OMA depositors

Depozitori OMA U zoni korena biljke uvek postoji neravnoteža izmedju hranljivih materija. Kontakt U zoni korena biljke uvek postoji neravnoteža izmedju hranljivih materija. Analize zemljišta pokazuju da su koncentracije kalijuma i fosfora u površinskim slojevima često izuzetno visoke (nekad i 10-15 puta veće od potrebnih), a da ovih elemenata na dubini korenskog sistema praktično nema.

OMA depositors Read More »

Caffini sprayers

Atomizeri Caffini Jedan od najpoznatijih evropskih proizvođača i jedini italijanska firma koja je specijalizovana za proizvodnju svih vrsta rasprskivača.  Kontakt Jedan od najpoznatijih evropskih proizvođača i jedini italijanska firma koja je specijalizovana za proizvodnju svih vrsta rasprskivača. Počev od najmanjih voćarskih i vinogradarskih pa preko modela namenjnih komulanim delatnostima do najvećih ratarskih prskalica. Postoji nekoliko

Caffini sprayers Read More »