Projektovanje voćnjaka

Projektovanje voćnjaka Kontaktirajte nas Postupak projektovanja voćnjaka počinje sa izradom tlocrta koji obuhvata oblik parcele, dužinu, širinu, međuredni razmak, udaljenost od ograde… sa ucrtanim svim objekima koji postoje na parceli (bunar, kapija i dr). Prva faza radova je mašinsko pobijanje stubova i uvrtanje ankera specijalnim alatom na bagerima.

Projektovanje voćnjaka Read More »