Agrol

Podrivači

Kao posledica učestalih i mnogobrojnih prolazaka mašina kroz voćnjak, u zoni korenskog sistema nastaju takozvani glejni slojevi (čvrsto sabijena zemlja) koji korenski sistem praktično drže u izolaciji od vlage, vazduha i hranljivih materija. Povremeno razbijanje ovih slojeva je izuzetno važno za nesmetan razvoj voćaka, a to se najefikasnije postiže podrivanjem. Podrivanje je najbolje uraditi u periodu izmedu 15. avgusta i kraja septembra, a ukoliko vremenske prilike dozvole može se odraditi i u prvoj polovini oktobra. Optimalna dubina podrivanja je izmedu 40 i 60cm.

Širina rama, broj poprečnih greda, njihov raspored kao i broj montiranih radnih tela su sasvim proizvoljni. Zavise od cilja koji želimo da postignemo,strukture tla i jačine traktora.

Uopšte u poljoprivredi, podrivanje vršimo kada u dubljim slojevima želimo da uspostavimo povoljniji vodno-vazdušni režim. Posebno je važno umesto plugova koristiti podrivače ukoliko je oranični sloj plići jer,za razliku od plugova,podrivači ne prevrću zemlju. lsto tako, podrivanje obavezno vršimo ukoliko analize zemlje pokažu višak kalcijuma u dubljim slojevima.

AGROL Vam preporučuje podrivače čija su radna tela proizvod italijanske kompanije“Battista Porteri“.Radi se o firmi koja poseduje najveću presu za istopljene metale u Evropi. Podrivači su jedan od njeni proizvoda koji su se izvanredno pokazali u praksi i po koji ima je ova firma poznata širom Evrope