Agrol

Mašina za orezivanje CMA250

Uređaj za rezidbu koji se montira na mašinu za orezivanje voćnjaka CMA 250, a čime se smanjuje vreme ručnog orezivanja

Uređaj za rezidbu koji se montira na mašinu za orezivanje voćnjaka CMA 250, a čime se smanjuje vreme ručnog orezivanja. U poređenju sa drugim mašinama za orezivanje, ova mašina ima još jedno gotovo vertikalno sečivo sa zupcima od 36 cm. Ova mašina za orezivanje, pomoću drugog sečiva koje je bliže stablu i paralelno sa njim, pravi ,,prozore” za propoštanje svetlosti u krošnjama drveća Može ukloniti grane prečnika do 35 mm. Broj ,,prozora” može biti različit, u skladu sa potrebama, a može ih biti najviše 4.

Fleksibilnost mašine za orezivanje

Ukoliko svake godine pravite ,,prozore” na različitim mestima, grane će se ciklično obnavljati. Može se koristiti i zimi za orezivanje u zatvorenom prostoru.
Povećanje broja jedinica za sečenje se menja od predorezivanja (1 ili 2 sečiva) do skoro potpunog orezivanja sa 3-4.
Može raditi i kada ima i kada nema lišća na drveću, čak i nakon berbe plodova; pruža agronomske koristi uključujući i lakšu zaštitu biljke.
Okretanjem zubaca ka unutrašnjosti, uređaj postaje tradicionalna mašina za orezivanje.
Širina rada se podešava menjanjem ugla spoljnog i unutrašnjeg sečiva i time prilagođava uzgojnom obliku