Agrol

Depozitori OMA

U zoni korena biljke uvek postoji neravnoteža izmedju hranljivih materija.

U zoni korena biljke uvek postoji neravnoteža izmedju hranljivih materija. Analize zemljišta pokazuju da su koncentracije kalijuma i fosfora u površinskim slojevima često izuzetno visoke (nekad i 10-15 puta veće od potrebnih), a da ovih elemenata na dubini korenskog sistema praktično nema. Ispravite to.
Neravnomerna raspoređenost hranljivih materija po dubini je, pre svega, rezultat slabe pokretljivosti kalijuma i fosfora. Zato ulaganje mineralnih đubriva u zonu korena znatno doprinosi kvalitetnijoj i kompletnijoj prehrani biljaka i konačno, njihovom bogatijem i kvalitetnijem rodu.
Svetski voćari već odavno koriste takozvane depozitore, odnosno ulagače mineralnih đubriva.
Italijanska OMA se, kao proivođač ulagača, nametnula svojim asortimanom, pouzdanošću i cenama.
Depozitori se isporučuju u različitim varijantama, a najčešću primenu nalaze modeli sa jednim il dva radna tela koja mogu biti sa fiksnim ili promenljivim razmakom, kao i sa mehaničkom ili hidrauličkom regulacijom protoka.
Kod modela sa promenljivim razmakom, on je regulabilan u rasponu između 90 i 120cm.
Valjci iza ulagača ravnaju zemlju i pri prvim narednim padavinama, obezbeđuju ravnomerni prodor vode, a time i homogeniju raspodelu đubriva u zemlji.
Takođe postoje i opcije sa diskom napred (kod jednorednih ulagača) čiji je zadatak da pripremi teren za prolazak radnog tela.
Stojimo Vam na raspolaganju za informacije koje se odnose na konkretne modele, a na slikama su prikazani modeli ulagača.